Vad gör en Trädgårdsarkitekt?

 

Att arbeta som trädgårdsarkitekt innebär att man planerar och ritar trädgårdar, mindre parker eller grönområden. Detta genom att planera en grundstruktur som sedan ska gå som en ”röd tråd” genom hela trädgården.

Det arkitekten måste ta hänsyn till vid planeringen är olika beroende faktorer beroende på vad som ska planeras. Exempelvis är det stor skillnad på om det är en offentlig park som ska anläggas eller om det är en mindre villaträdgård. Men bland annat måste man ta hänsyn till om speciella funktioner ska finnas i trädgården samt om speciella önskemål finns.

Utifrån det ritar trädgårdsarkitekten en skiss som presenteras för kunden och som sedan kan redigeras fram till att kunden känner sig nöjd med förslaget.

Med hjälp av en ritning och en tydlig plan blir trädgården tydligt strukturerad och får även den ”känsla” man vill ha direkt. Det är just detta som är trädgårdsarkitektens styrka. Att se övergripande och komma med förslag som passar utifrån kundens behov.

Väldigt många börjar nämligen själv med att plantera och odla i trädgården utan att någon tydlig plan finns. Men detta speglar sig då ofta i resultatet.

Trädgårdsdesignerns uppdrag slutar efter att en ritning presenterats där det framgår hur trädgården kan göras om gällande allt från växtsorter till stenpartier och öppna ytor. Sedan får man som kund välja om man själv vill genomföra detta eller om man vill anlita någon trädgårdsentreprenör som genomför dessa förändringar.