Trädgårdsdesign

Hur stor del av svenska befolkningen som är intresserade av trädgårdsdesign och vad som är på mode inom detta varierar lite år från år. Precis som med annat varierar trenderna och intresset. Enligt Anna Skjönsberg, som jobbar som trädgårdsdesigner på Garden by Anna, finns det åtminstone några tydliga trender som gäller för 2015. Detta är hälsoperspektivet, miljöperspektivet samt att vara utomhus mer. Detta kan ses på följande sätt.

Ökat intresse hos yngre: En ny åldersgrupp som fått ett relativt nytt intresse för trädgårdsdesign är de som är födda på 80-talet eller 90-talet och därmed ibland betecknas som Generation Y. Det är som är tydligt är att dessa har ett speciellt intresse för ”Gör-det-själv” trädgårdar och då framförallt är detta intresse stort hos männen.

Hälsan: Att ekologisk mat har ökat i försäljning kan mängder av matvarubutiker intyga. Nu handlar det inte längre bara om bananer och kaffe utan allt fler produktgrupper presenteras med den ekologiska märkningen. Man har helt enkelt blivit mer miljömedveten och prioriterar detta även om det kostar lite extra. Detta ekologiska tänk (tillsammans med att många prioriterar närodlat) speglar sig även i trenderna bland vad som odlas.

Miljö: Att allt fler tänker miljömedvetet speglar sig även i hur man odlar och tänker kring sin trädgård gällande design. Exempel är att man prioriterar naturlig näring och undviker kemikalier för att bekämpa ohyra.

Komma nära naturen: En trend är att ”bjuda in” naturen i trädgården. Det kan exempelvis vara att anlägga en liten äng i trädgården. Det ska då se ut som att naturen har bjudit på detta fina på egen hand och därmed inte vara allt för ordnad och strukturerad.

Färgmässigt lyfter Skjönsberg fram två trender. Å ena sidan kan man låta trädgården tämligen bubbla av olika färger. Å andra sidan kan man hålla sig till den mer naturliga parletten. Mjuka pastellfärger går att använda men då nedtonat och gärna slitet.