Ta hand om vinterträdgård och orangeri

Att använda sig av en vinterträdgård eller ett orangeri kan vara en smart lösning för att få de mer exotiska plantorna att överleva kyla och mörker under vintern. En vinterträdgård kan förklaras som en slags trädgård belägen inomhus, som man ska kunna befinna sig i och även odla i under vintertid. I en vinterträdgård planteras växterna ofta temporärt och förflyttas vanligtvis utomhus när det blir varmare och ljusare. Ett orangeri är en form av växthus, men som är uppvärmt så att de mer exotiska växterna ska kunna överleva alla de fyra årstiderna.

Förberedelser att komma ihåg innan vintern

Det är en del saker man måste ha i åtanke och förberedelser som måste göras innan vintern anländer för att plantorna ska ha bäst chans att överleva. Via nätet kan man läsa om diverse tips och förberedelser, som kan vara lätta att glömma. Det kan handla om skydd till frost- och vinterkänsliga växter som till exempel rosor eller att se till att både ljuset och temperaturen ligger på en bra nivå. Dessutom får man inte glömma att ta in de utemöbler som kan skadas av kyla och frost.

Underhåll och städning av vinterträdgård och orangeri

Vill man ha hjälp med underhåll och städning av vinterträdgård eller orangeri erbjuder ett flertal städföretag tjänster som kan vara av användning. Genom att anlita en professionell firma kan man försäkra sig om att det är snyggt och städat även vintertid, samtidigt som man själv sparar tid och energi.

Företaget står för att kvaliteten uppnår kundens krav och följer även upp kundens upplevelse av tjänsten efteråt. Kunden kan själv bestämma vilka rum i hemmet som tjänsterna ska utföras i och kan dessutom använda sig av RUT-avdraget, som är en skatteminskning på hushållsnära tjänster, vilket i sin tur innebär att kunden kan få städningen till ett förmånligare pris.