Få inspiration från trädgårdarna i Japan

Få trädgårdar har samma harmoniska och stilrena utseende som de japanska trädgårdarna. Här blandas filosofiska inslag med både kulturella och religiösa symboler. Vad exakt är det som kännetecknar en japansk trädgård och hur kan detta hjälpa dig i din trädgårdsdesign? Vi har svaren.

Den japanska trädgården är inredd och designad för att förmedla en känsla hos betraktaren. Den japanska designen handlar inte så mycket om symmetri, utan mer om att växterna och de andra delarna av trädgården passar ihop. Tanken är att trädgården ska visa en tolkning av naturen, ett visst tema eller en känsla. Till sin hjälp har man, förutom själva trädgårdens utrymme, olika föremål med ett symboliskt värde. En bro kan exempelvis symbolisera en koppling mellan två saker. Stenar symboliserar traditionellt Buddha eller olika heliga berg i Japan.

En annan kännetecknande aspekt av de japanska trädgårdarna är skapandet av olika ”rum” och perspektiv. Med hjälp av vissa växter och buskar skiljs delar av trädgården åt. Detta ger även möjlighet att bestämma från vilket perspektiv besökaren kommer att betrakta trädgården . På så sätt kan utseendet anpassas efter detta perspektiv.

Att skapa en perfekt japansk trädgård tar lång tid och kräver en hel del arbete, men att använda sig av dessa principer som inspiration kan göra att din trädgård blir ett vackert och trivsamt ställe som du kan vara stolt över redan idag. Det finns många som lyckats kombinera sin egen stil med de japanska trädgårdsprinciperna. Börja med att planera och sätta grunderna för hur din trädgård kommer att se ut och ta ett steg i taget. Att skapa rum i trädgården kan du göra redan idag med möbler, inredningsdetaljer och lite fantasi.

Att skapa en egen japansk trädgård är väl värt besväret. Det är inte bara dina gäster som kommer att få uppleva en känsla av stillhet och ro när de ser din trädgård. Du kan även själv hämta kraft och styrka från trädgårdsdesignen, något som många behöver i dagens stressiga vardag.