Dränering - rädda trädgården

Alla som äger en villa vet att det slutligen är dags att dräna runt bostaden. Ett ont måste som är lika med döden för ens vackra rabatter och trädgården. Hur kan man minimera skadan. 

Dränera i innan våren

Dränering är nödvändigt ont men behöver inte göra illa trädgården om man är smart. Man löper så klart risken att marken är hård och svår att ta sig igenom, men få saker har börjat växa ännu så blommor och rötter kan plockas upp och återplanteras efter dräningen är klar. Man kan också så lite extra gräs om en del av gräsmattan fått ryka med. Gör man dräneringen innan växtsäsongen startat hinner man fortfarande få gräs och vackra blommor under vår och sommar. 

Vill man verkligen vara rädd om trägården ska man handgräva runt diket. Stora maskiner såsom grävare lämnar avtryck i trädgården när den kommer och går, samt att det är lätt att ta lite mer jord än man behöver vid varje skopa. Om man istället använder sig av en hederlig spade kommer man ha större kontroll och mindre påverkan. 

Prova ett nytt system

Om man vill slippa dränera över huvudtaget och minska ned på luftfuktigheten i grund och väggar, finns det en annan lösning. Det finns på dryprotect.se och drivs av den vanliga hushållsströmmen (till låg kostnad). Företaget kommer ut och installerar systemet åt, samt så gör de återbesök för att se till att fukthalten har sjunkit. Grundtanken är att systemet skickar ut små likströmsimpulser i väggarna. När likströmen stöter på vatten blir vattnet postivit laddat. Det gör att vattnet dras nedåt och in i den negativt laddade jorden, och fukten försvinner från huset. Redan efter 90 dagar kan fuktnivån har sjunkit med 30 %.